Khuyến mại tiền mặt lên đến 100 triệu đồng (tùy từng dòng xe)

FORD RANGER

FORD EXPLORER

1.999.000.000